ฉนวนยางดำ
(EPDM RUBBER)

ฉนวนยางดำ (EPDM RUBBER)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ฉนวนยางดำ แอร์โรเฟลกซ์ (Aeroflex) /อาร์มาเฟลกซ์ (Armaflex)

คือ  ฉนวนชนิดท่อและแผ่นที่ผลิตจากยางอีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ  (EPDM)  ประกอบไปด้วยเซลล์อิสระซึ่งมีผนังกั้น ไม่ทะลุถึงกันเป็นจำนวนมาก ภายในเซลล์บรรจุด้วยอากาศแห้ง ด้วยคุณลักษณะเช่นนี้ฉนวนยางดำ จึงมีคุณสมบัติเหนือกว่าฉนวนชนิดอื่นๆ ดังนี้

 • ค่าการดูดซึมน้ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำ  หรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำมาก
 • ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน  (K- Value)  ต่ำเพียง 0.038 W/mk
 • มีความคงทนมากต่อโอโซน, รังสีอุลตร้าไวโอเล็ต  และสภาวะอากาศต่างๆ
 • มีความยืดหยุ่นสูง  สามารถโค้งงอไปตามลักษณะท่อได้ง่าย  ทำให้ทำการติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว

จากคุณสมบัติดังกล่าวฉนวนยางดำจึงเป็นฉนวนที่เหมาะสมอย่างยิ่ง  สำหรับหุ้มท่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบศูนย์กลาง  (Chilled water cooling system) และหุ้มท่อแก๊สฟรีออนของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ทั้งนี้เพื่อลดการสูญเสียความเย็นและป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ (Condensation) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ฉนวนยางดำยังใช้ลดการสูญเสียความร้อนสำหรับท่อน้ำร้อนอย่างได้ผลเช่นกัน

คุณสมบัติของฉนวนยางดำ

 • ป้องกันการเกิดหยดเหงื่อ  (Condensation)  โดยมีช่วงอุณหภูมิใช้งานอยู่ที่  -57  ถึง +125 oC
 • ป้องกันการแทรกซึมของความชื้น  มีผนังเซลล์ที่ทำจากยางสังเคราะห์ชนิดพิเศษ  ไม่ต้องทาเคลือบหรือหุ้มห่อด้วยวัสดุกันความชื้นอื่นๆ
 • ไม่เป็นเชื้อเพลิง  มีปริมาณควันน้อยเมื่อเผาไหม้  มีส่วนผสมสารเคมีที่ทำให้มีคุณสมบัติไฟดับได้เอง (Self- Extinguishing) ตามมาตรฐานอัคคีภัย  และมีปริมาณควันน้อยเมื่อถูกเผาไหม้  ไม่ก่อให้เกิดหยดไฟและการลามของไฟ (Flame Spread)
 • ติดตั้งสะดวก  ลดการสั่นสะเทือนและเสียงก้องในระบบท่อน้ำร้อนและน้ำเย็น  เพราะมีความยืดหยุ่นสูงและมีผิวเรียบ  เป็นตัวเก็บเสียงได้ดี
 • มีความคงทน  ไม่เสื่อมสภาพโดยง่าย  ป้องกันปัญหาอันเกิดจาก มด ปลวก หรือหนู  ซึ่งชอบทำลาย  คงทนต่อสารเคมีต่างๆ  โดยเฉพาะกรดและด่าง  ป้องกันการกัดกร่อนของท่อโลหะในแหล่งอุตสาหกรรมบริเวณใกล้ทะเล

ประเภทและหลักการเลือกใช้งาน

ฉนวนยางดำ มีความยืดหยุ่นสูงจึงโค้งงอได้ตามลักษณะท่อ  ประกอบกับรูภายในของท่อฉนวนเคลือบด้วยแป้งลื่น  (Talcum Powder) ทำ ให้การติดตั้งสำหรับท่อใหม่เป็นไปอย่างง่ายดาย  เพียงแต่สวมท่อเข้าไปตามแนวความยาวของท่อน้ำเย็น  หรือท่อฟรีออนและติดรอยต่อฉนวนด้วยกาวยางดำ  (กาวประเภทนีโอพรีน)  ส่วนท่อที่ติดตั้งอยู่ก่อนแล้วใช้มีดผ่าฉนวนตามแนวยาวแล้วนำไปหุ้มท่อโลหะ  และใช้กาวทาติดให้แน่นตามรอยผ่าของฉนวนทั้งหมด

 1.1 ระบบท่อน้ำร้อน
ฉนวนยางดำ เหมาะที่สุดสำหรับหุ้มท่อน้ำร้อนทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ในระบบท่อน้ำร้อนของโรงพยาบาล  โรงแรม  อาคารที่อยู่อาศัย  ปัจจุบันได้รับความนิยมสูงสุด  เนื่องจากฉนวนยางดำผลิตจากโพลีเมอร์พิเศษและโครงสร้างที่เป็นเซลล์ปิด  ซึ่งมีคุณสมบัตินานับประการ  คือ

 • ใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิสูงถึง  +125 oC
 • ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตจากแสงแดด, ก๊าซโอโซน, น้ำฝนและสภาวะอากาศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
 • มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อนต่ำและคงที่มากตลอดเวลา
 • มีค่าดูดซึมน้ำและค่าแทรกซึมความชื้นต่ำ  แม้ว่าเมื่อท่อน้ำร้อนเกิดซึม  หรือรั่วก็จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
 • ไม่ต้องใช้วัสดุอื่นห่อหุ้ม  แม้ใช้หุ้มท่อภายนอกอาคาร
 • มีความยืดหยุ่นสูงสามารถหักงอได้ง่าย  ทำให้การติดตั้งสะดวกและรวดเร็ว

 1.2 ระบบท่อน้ำเย็น
ภาวะอากาศในเขตร้อนชื้น  ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของอาคารที่ติดตั้งระบบทำความเย็นแบบศูนย์กลาง  คือปัญหาการเกิดหยดเหงื่อรอบท่อฉนวน  ซึ่งภาวะเช่นนี้  นอกจากหยดน้ำจะทำลายฝ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า, พื้นทางเดินหรือเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ  เครื่องคอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักตลอดเวลา  เป็นเหตุให้ใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  และอายุการใช้งานสั้นลง

ปัญหาเหล่านี้  ป้องกันได้โดยใช้ฉนวนยางดำ  เนื่องจากเป็นฉนวนที่มีคุณสมบัตินานับประการ  ที่เหมาะสมเป็นพิเศษคือ

 • ปริมาณการดูดซึมน้ำต่ำ
 • ค่าการแทรกซึมไอน้ำต่ำมาก
 • มีค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน (K. Value) ต่ำและคงที่ตลอดการใช้งาน
 • สภาพความยืดหยุ่นสูง  การติดตั้งสะดวกรวดเร็ว
 • ไม่เกิดควันพิษ (Non Toxicity)

ฉนวนยางดำ ชนิดแผ่นมาตรฐาน ขนาด 36 x 48”  ความหนาตั้งแต่  1/8  ถึง  2  เป็นฉนวนชนิดแผ่นใช้กับท่อขนาดใหญ่  ท่อส่งลมในระบบปรับอากาศถังขนาดใหญ่ หรือภาชนะรูปทรงต่างๆ เช่น  ตัวเครื่องทำความเย็น  เครื่องปั๊มน้ำ  และข้อต่อ  ข้องอขนาดใหญ่

     ฉนวนยางดำ ชนิดแผ่นตัดสำเร็จ  มีความหนาตั้งแต่  1/2  ถึง  2  ความยาว  48  และความกว้างตัดได้ขนาดพอดีสำหรับหุ้มท่อเหล็ก  ขนาดตั้งแต่  4 IPS  ขึ้นไป  ทำให้การทำงานสะดวกและประหยัดมากขึ้น  เนื่องจากไม่ต้องเสียเวลาในการตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการ  และไม่มีเศษที่สูญเปล่า  มีผิวหน้าเรียบและหนาทั้งสองด้าน  เป็นผลให้การป้องกันการดูดซึมน้ำ  และการแทรกซึมของความชื้นเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

ฉนวนยางดำ มีชนิดแผ่นม้วน  ใช้งานได้กว้างขวาง  มีความหนาตั้งแต่  1/8 (3 มม.) ถึง 2(50 มม.)  ความกว้าง  4  ฟุต  และความยาวต่อเนื่องตั้งแต่  8  ฟุต ถึง  150  ฟุต  ผลิตจากยางสังเคราะห์ชนิดเดียวกันกับฉนวนฉนวนยางดำชนิดท่อ

– Aerofix-U : Pipe hanger  with foam tape as anti-vibration and self-adhesive PROTAPE
โฟมรองท่อ ผลิตจากฉนวนโพลียูรีเทน ชนิดความหนาแน่นสูง พันทับด้วยยางEPDM ชนิดมีกาวในตัว สำหรับปิดรอยต่อ

– Aeroseal : Adhesive for EPDM Rubber Insulation
กาวยางดำ สำหรับทารอยต่อของฉนวนยางดำ ใช้ได้กับทั้งงานเย็นและงานร้อน

–  Aerotape : Self- Adhesive Insulation Foam Tape
เทปโฟมยางดำ ชนิดมีกาวในตัว หน้ากว้าง 2 นิ้ว สำหรับติดรอยต่อของฉนวนยางดำ ใช้ได้กับทั้งงานเย็นและงานร้อน เพื่อป้องกันการเกิด Condensationและสนิม ทนทานต่อสภาพอากาศและแสงอาทิตย์

–  Aerocoat : Pure  Acrylic emulsion paint for Epdm Rubber
สีน้ำอะคริลิค สำหรับทาทับผิวฉนวนยางดำ มีให้เลือก 12 เฉดสี

– Escotape : Self-Adhesive elastomeric foam gasket tape for Air-Duct flange connection
เทปกาสเก็ต ชนิดมีกาวในตัว สำหรับกันการรั่วของอากาศ และลดการสั่นสะเทือนของท่อดักส์ ใช้ได้กับทั้ง  งานเย็นและงานร้อน