ฉนวนโพลีสไตรีนโฟม
(Polystyrene Foam)

ฉนวนโพลีสไตรีนโฟม (Polystyrene Foam)

     โดยทั่วไปจะถูกเรียกโดยย่อว่าPS. FOAM, โฟมขาว หรือเรียกตามกระบวนการผลิตว่า  EPS Foam  ซึ่งย่อมาจากคำว่า  Expandable Polystyrene   ฉนวนพีเอส  มีค่าสัมประสิทธิ์การส่งผ่านความร้อน 0.032 W/m.K จึงสามารถกันได้ทั้งความร้อนและความเย็น  และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในหมวดก่อสร้างได้มากมาย เนื่องจากฉนวนพีเอส สามารถผลิตออกมาได้หลากหลายรูปแบบ  ทั้งในแง่ของความหนาแน่น  ขนาด  และรูปทรง    โดยผ่านกรรมวิธีและกระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรอันทันสมัย  ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์  จึงมั่นใจได้ในความถูกต้องแม่นยำและคุณภาพของสินค้า

สินค้า

หน่วย

ความหนาแน่น

(ปอนด์/ลบ.ฟุต)

หนา

(มม.)

ขนาด

(เมตร)

โฟมบล็อก
(Block Foam)

บล็อก

0.80 2.00

MAX 600

1.20 x 6.00
หรือเล็กกว่า

สินค้า

หน่วย

ความหนาแน่น

(ปอนด์/ลบ.ฟุต)

หนา

(มม.)

ขนาด

(เมตร)

โฟมแผ่น
(Slab Foam)

แผ่น

0.80 2.00

MIN 5

1.20 x 6.00
หรือเล็กกว่า

การใช้งาน

 • ฉนวนไส้กลางของงานประตู
 • ฉนวนป้องกันความร้อน จากภายนอกเข้ามาทางหลังคา
 • ฉนวนป้องกันความร้อน จากภายนอกเข้ามาทางฝ้าเพดาน
 • ฉนวนป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์ และป้องกันความชื้นจากฝน ที่สัมผัสกับผนังอาคารโดยตรง
 • ฉนวน ป้องกันความร้อนจากแสงอาทิตย์และป้องกันความชื้นจากฝนที่สัมผัสกับดาดฟ้าโดย ตรง โดยทำการปูฉนวนโฟมพีเอสบนพื้นดาดฟ้า และเทคอนกรีตทับ 10 ซม.

คุณสมบัติฉนวนโพลีสไตรีนโฟม

 • ด้วยคุณสมบัติค่าการการส่งผ่านความร้อน  (K-VALUE)ที่ต่ำเพียง 0.032 W./mK จึงช่วยกันความร้อนจากภายนอก  เข้ามา  และช่วยลดการสูญเสียพลังงานของเครื่องปรับอากาศ  จึงช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก
 • ด้วยคุณสมบัติกึ่งเซลล์ปิด  จึงสามารถทนทานต่อความชื้น  และการซึมผ่านของน้ำได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรองรับแรงกดทับ  หรือแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรองรับการถ่ายเทน้ำหนักในแนวดิ่ง  ได้โดยไม่เสียรูปทรง
 • มีพื้นผิวที่เรียบสวย  และง่ายต่อการตัดแต่งในทุกรูปแบบ
 • มีน้ำหนักเบา  จึงสามารถติดตั้งเข้ากับโครงสร้างส่วนต่างๆ  ของอาคาร  ได้โดยไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงสร้าง

ขั้นตอนการติดตั้ง

Read More