ฉนวนใยหิน
(Rock Wool)

ฉนวนใยหิน (Rock Wool)

คุณสมบัติฉนวนใยหิน
– ผลิตมาจากหินธรรมชาติผ่านกระบวนการผลิตที่อุณหภูมิสูงถึง 1,300 องศาเซลเซียส
หลอมเหลวเป็นเส้นใยและเคลือบด้วยสารผนึกเทอร์โมเซตติ้ง
– มีค่าการนำความร้อนต่ำ จึงสามารถกันความร้อนได้ดี จึงช่วยประหยัดพลังงาน
– ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ
– น้ำหนักเบา ไม่ดูดซับความชื้น  ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ
– ดูดซับเสียงได้ดี
– มีคุณสมบัติเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยมในช่วงอุณหภูมิ 1 ถึง +820  องศาเซลเซียส

การใช้งาน
ฉนวนใยหิน มีความหนาแน่น ตั้งแต่ 40-200 กก./ ลบ.. ความหนาปกติ ตั้งแต่ 50-200 มม.มีทั้งชนิดแผ่น (Slab) ชนิดม้วน (Blanket) และชนิดท่อขึ้นรูป (Sectional Pipe Insulation) นิยมใช้เป็นฉนวนใต้หลังคา ระบบปรับอากาศ ระบบกันไฟ ผนังกันความร้อน ผนังกันเสียง Curtain wall สำหรับบ้านพักอาศัย อาคารสมัยใหม่ สำนักงาน โรงงาน และใช้กับงานฉนวนหุ้มท่อ เตาอบ ท่อไอน้ำ ระบบนำความร้อนในงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า

ประเภทและหลักการเลือกใช้งาน

Fibertex ฉนวนใยหินรุ่นแผ่นและรุ่นม้วน
Fibermesh ฉนวนใยหิน รุ่นตาข่าย

Product

Density (kg./m.3)

Temp
(oC)

Application

Fibertex 350

60

350

Tank & Vessel
Boiler & Oven
Duct & Chimney

Fibertex 450

80

450

Fibertex 650

100

650

Fibertex 820

110

820

Furnace / Marine

Fibermesh 450

80

450

Irregular shape

   Vibration resistance

Fibermesh 650

100

650

Fibertex 650 SPI  (Section Pipe Insulation) สำหรับหุ้มท่อลำเลียงที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  1/2 – 28 นิ้ว หากขนาดใหญ่เกินกว่านี้ สามารถใช้ใยหินรุ่นม้วนหุ้มแทนได้โดยไม่ส่งผลต่อการป้องกันการสูญเสียความร้อนแต่อย่างใด ใช้ได้ทั้งท่อร้อนและท่อเย็น เพื่อรักษาอุณหภูมิท่อ ป้องกันอันตรายจากความร้อน การกลั่นตัว และลดการกระจายของเสียง

รายการ

หน่วย

  เส้นผ่านศูนย์กลางรอบนอกของท่อ(OD.)

  21.3 711.0 มม.

  ความหนาฉนวน

  25,30,40,50,60,70,80,90,100 มม.

  ความยาว / ท่อน

  1,200 มม.

  ความหนาแน่น

  120 กก. / ลบ..

Product

Density (kg/m3)

Temp (oC)

Application

  Fibertex B40

           40

          250

  หุ้มท่อลมร้อน เย็น

  Fibertex R40

  Fibertex B60

           60

          350

  บุภายในท่อลมร้อน เย็น

  Fibertex R60

เหมาะสำหรับงานหุ้มท่อลม  และบุภายท่อลม  เพราะมีน้ำหนักเบา  คืนตัวได้ดี  มีความยืดหยุ่นสูง  ติดตั้งง่าย  ขนย้ายสะดวก  สามารถตัดได้ตามขนาดที่ต้องการ  เป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟ  ไม่ลามไฟ  ไม่เกิดควัน  และไม่แผ่ความร้อน  ใช้ได้ทั้งงานอาคาร บ้านพักอาศัย  สำนักงาน  และโรงงานอุตสาหกรรม

หมายเหตุ : บริเวณมุมท่อนำความเย็น  ต้องควบคุมให้ความหนาฉนวนให้คงที่ไม่ยุบแนบกับท่อ  เพื่อป้องกันความเย็นสูญเสีย

Product

Density (kg/m3)

Temp
(oC)

ASTM
Standard

Application

  Fibertex B40

          40

        250

    C553 , C612

ผนังกันความร้อน, ผนังกันเสียงระหว่างห้อง, ฉนวนดูดซับเสียงภายในห้อง, ฉนวนใต้หลัง,ฉนวนบนฝ้า

  Fibertex R40

  Fibertex B60

          60

        350

  Fibertex R60