งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ระบบฉีดเข้าเครื่องอัดแบบ (Press Machine) สำหรับตู้คอนเทนเนอร์ เครื่อง AHU

ระบบฉีดเข้าเครื่องอัดแบบ (Press Machine)

งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป

ระบบ sandwich panel

งานติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป